Wegen- en bestratings­werkzaam­heden

Vriens verzorgt alle soorten wegen- en bestratingswerkzaamheden zoals de aanleg van veilige en volwaardige wegen en industrieterreinen, kavels en parkings, voet- en fietspaden. Onze diensten omvatten de afbraak van uw oude wegenis, de plaatsing van rioleringen en funderingen en het nivelleren van de ondergrond.

Onze materialen

Verschillende soorten asfalt, in een of meer lagen
Gewapend en ongewapend beton
Uiteenlopende bestratingsmaterialen en verhardingen zoals betonplaten, keien, klinkers, tegels, …
Waterdoorlatende verhardingen zoals grind (stabilisatie), dolomiet, grasdals, …
Duurzaam en kwalitatief

Vraag nu uw offerte

Als bekwame partner voor overheden, bedrijven en particulieren, voeren we uw opdrachten uit met veel aandacht voor kwaliteit, planning en budget. Gerrit Vriens en zijn team staan graag tot uw dienst!