INRITTEN, PARKINGS, RIOLERINGS- EN OMGEVINGSWERKEN

Vriens bvba is uw betrouwbare aannemer voor alle verhardingen, infrastructuur-, wegenis- en aanverwante werkzaamheden. Of het nu gaat om inritten, parkingaanleg, waterdoorlatende verhardingen, riolerings- en funderingswerken, wegen- en omgevingswerken…, u rekent op een vast team van professionals en een flexibele samenwerking met andere aannemers. Vriens bvba werkt in opdracht van openbare besturen, de industrie, het bedrijfsleven én particulieren. We zijn vooral actief in de provincies Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen. 

We realiseren al uw opdrachten volgens het boekje, met respect voor uw budget en deadlines. Uw winst: een duurzaam en kwaliteitsvol resultaat.

Wegen - en bestratingswerkzaamheden

Vriens bvba verzorgt de aanleg van veilige en volwaardige wegen en industrieterreinen, kavels en parkings, voet- en fietspaden. 

 

Omgevingswerkzaamheden

De omgeving van uw industriële, openbare of particuliere eigendom is bij ons in goede handen. We nemen de totaalaanleg rondom uw gebouw(en) op ons.

Grond- , riolerings- en funderingswerken

Uitvoeren van allerhande grondwerken,rioleringswerken in pvc-, gres- of betonbuizen. Plaatsen van funderingen al dan niet cementgebonden.