Uw betrouwbare aannemer

Voor al uw verhardingen

Vriens is uw aannemer voor  werkzaamheden op werven van de overheid (erkenning overheidsaanbestedingen klasse 1), de industrie en particulieren.

Uw betrouwbare aannemer

Voor al uw omgevings­werken

Vriens is uw aannemer voor  werkzaamheden op werven van de overheid (erkenning overheidsaanbestedingen klasse 1), de industrie en particulieren.

Uw betrouwbare aannemer

Voor al uw grond-, riolerings- en funderings­werkzaam­heden

Vriens is uw aannemer voor  werkzaamheden op werven van de overheid (erkenning overheidsaanbestedingen klasse 1), de industrie en particulieren.

Wegen- en bestratingswerkzaamheden

We verzorgen de aanleg van veilige wegen, parkings, industrieterreinen, voet- en fietspaden.


Omgevingswerkzaamheden

De omgeving van uw industriële, openbare of particuliere eigendom is bij ons in goede handen.

Grond-, riolerings- en funderingswerkzaamheden

Vriens bvba voert alle rioleringswerkzaamheden uit met pvc-, beton- of gresbuizen.

Uw betrouwbare aannemer voor alle verhardingen, infrastructuur-, wegenis- en aanverwante werkzaamheden

Of het nu gaat om inritten, parkingaanleg, waterdoorlatende verhardingen, riolerings- en funderingswerken, wegen- en omgevingswerken…, u rekent op een vast team van professionals en een flexibele samenwerking met andere aannemers.

Vriens werkt in opdracht van openbare besturen, de industrie, het bedrijfsleven én particulieren. We zijn vooral actief in de provincies Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen.

We realiseren al uw opdrachten volgens het boekje, met respect voor uw budget en deadlines. Uw winst: een duurzaam en kwaliteitsvol resultaat.

Partners realisaties

Duurzaam en kwalitatief

Onze realisaties spreken voor zich