Activiteiten

Vriens bvba is uw aannemer voor uiteenlopende werkzaamheden op werven van de overheid, de industrie en particulieren.

WEGENIS:

  • Aanleg van wegen, fiets- en voetpaden
  • Industriële & privé parkings

BESTRATINGSWERKEN

  • betonstraatstenen, kleiklinkers, megategels, betonnen vloerplaten
  • boordstenen, greppels, straatkolken, putdeksels
  • waterdoorlatende betonstraatstenen, grasdallen, grindverhardingen, dolomiet (eventueel voorzien van grindstabilisatie)
  • asfaltverhardingen

Onze diensten omvatten de afbraak van uw oude wegenis, de plaatsing van rioleringen en funderingen, incl. de nieuwe opbouw ervan.

GROND-, RIOLERINGS- EN FUNDERINGSWERKZAAMHEDEN

  • afvoer van regen- en afvalwater in pvc, beton of grésbuizen
  • plaatsen van putten, aanleg van drainage
  • infiltratie of buffering van regenwater
  • funderingen van steenslag, cementgebonden steenslag, zandcement en mager beton

OMGEVINGSWERKZAAMHEDEN

De omgeving van uw industriële, openbare of particuliere eigendom is bij ons in goede handen. We nemen de totaalaanleg rondom uw gebouw(en) op ons, inclusief groen en omheiningen. Zo komt uw pand beter tot zijn recht, krijgt uw bedrijf een professioneel imago, en wordt alles netjes geïntegreerd in de omgeving.
Voor het opvangen van niveauverschillen op uw terrein kan een betonnen keermuur (L-element) een oplossing bieden. Ook het creëren van tijdelijke opslagplaatsen, of het aanbrengen van taludverstevigingen kunnen met deze betonnen prefab-elementen worden uitgevoerd.

Vraag nu uw offerte.